Društva

Društvu Breščana pristupilo 39 članova

Piše: Fra Franjo Martinović, 11. 05. 2009
U subotu 9. svibnja  u Domu kulture u Breškama održan je sastanak Udruge Društvo Breščana. Novoprimljeni članovi upoznati su sa ciljevima Udruge, te realiziranim i predstojećim aktivnostima. Konstatirano je da je u Društvo Breščana do toga datuma pristupilo 30 članova iz Brežaka i Obodnice, te 9 iz inozemstva.
Pored utemeljitelja Društva Breščana – Svjetlane Nikolić, Žane Altumbabić, Franje Martinović, Danijela Nikolić i Dejana Jarčević, u udruzi su: Matija Bojanović, Ruža Bojanović, Dragica(Anto) Nikolić, Ružica Ivičić, Ivica (Ivka) Nikolić, Ivo (Ivan) Tunjić, Anđa Tunjić, Mara Jurić, Ivo Jurić, Ivica Petrović, Jozo Petrović, Jaga Petrović, Vinko Piljić, Jaga Piljić, Rafo Nikolić, Joko Jukić, Janja Pavlović, Ana Pavlović, Ljuba Pavlović, Mirjana Filipović, Gabrijela Pavlović, Kataraina Pavlović, Anita Filipović, Božo Filipović, Ruža Filipović. Iz inozemstva u Društvo Breščana do sada su pristupili: Marijan Petrović (Hrvatska), Ivanka Petrović ( Hrvatska), Milko Matičević (Hrvatska), Luca Matičević (Slovenija), Ivo Nikolić (Njemačka),  Marko Matičević (Italija), Mika Pavlović (Švicarska), Mladenka Pavlović (Švicarska), Janjka Piljić (Hrvatska).  

Utemeljiteljska skupština Udruge održana je 27. studenoga 2008. godine, a upisana je u sudski registar Tuzlanskog kantona 18. prosinca 2008. godine. Od tada pa do danas Društvo Breščana sudjelovalo je na pokladnom sijelu u Doknju (više kao promatrači), te u prvom pokladnom karnevalu u našoj župi. Prva samostalna aktivnost Društva Breščana bila je podjela uskrsnih jaja i slatkiša djeci u školi u Breškama i Donjoj Obodnici. Na sastanku je dogovoreno da se nastavi raditi na prijemu novih članova posebno mladih i župljana u inozemstvu, te da se Društvo Breščana aktivno uključi u sva dešavanja u župi Breške, a i šire.
S. Nikolić

Kalendar

 • 25. 12. 2019 Božić
 • 26. 12. 2019 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2020 Nova godina
 • 06. 01. 2020 Sveta tri kralja
 • 12. 04. 2020 Uskrs
 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina