Pjesme

Himna Gospi Brežačkoj

Piše: Fra Franjo Martinović, 03. 08. 2014
Zdravo, naša Majko draga, Zdravo, Gospo Brežačka!
Zagovor tvoj moćni mole
Naša srca radosna.

Pripjev: O, Gospo Brežačka, slušaj naš glas!
Nebeska Majčice, moli za nas.

Kad nas boli duša, tijelo
I pritisne nevolja,
Sjeti nas se, pogledaj nas,
Tad nam budi utjeha!

Pripjev

Blagoslovi našu župu,
Blagoslovi ljude sve!
Čuvaj milu Domovinu,
Naša draga Majčice!

Pripjev

Zlatko Špoljarević

Kalendar

 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan