Duhovnost

Litanije blaženoj Djevici Mariji

Piše: Fra Franjo Martinović, 04. 08. 2014
Neka svaka majka ima osmijeh radosti. Marijo, majko ljubavi, moli za nas. Neka niti jedna majka ne doživi muku svog djeteta. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka se svakoj majci otvore vrata nebeska. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka niti jedna majka ne proživi križni put svojega djeteta. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka niti jednoj majci ne zadrhti srce od bola. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka dragi Bog usliši skrušenu molitvu majkama. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka muževi paze majke kao proljeće cvijet u polju. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka ptice pjevaju iz majčinih glasova .Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka mudrost svjetova bude vodilja majkama. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka nam radost domova učine riječi majki. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka ljubav majki podari svjetlost očima. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka svako dijete zadoji njegova majka s prsiju. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka suzu ne pusti ni jedna majka uzalud. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka umjesto zla zavlada ljubav majki. Marijo, majko ljubavi, moli za nas.
Neka se svijet okrene ljubavi kao majka svome djetetu.Marijo, majko ljubavi, moli za nas.

Kalendar

 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan