Slavlja

Proslava svetkovine Tijelova

Piše: Fra Franjo Martinović, 20. 06. 2014
Kao i prethodnih godina i ove smo godine u našoj župi proslavili svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Isusove 19. 06. Osim uobičajnih Sv. misa u Doknju u 9,00 te pučke u 11,00 u Breškama, poslije pučke imali smo Tijelovsku proceciju po ckrvenom dvorištu.
U procesiji su sudjelovali svi: župnik je nosio Presveti Sakramenat, ispred njega ministranti nosili križ, dvije svijeće, vatru i tamjan. Iza ministranata a ispred župnika nekoliko male djece posipalo je put cvijećem. Iza Presvetoga išli su vjernici pjevajući euharistijske pjesme. S. Pia je vodila pjevanje. U procesiji smo se zaustavljali na četiri mjesta i slušali Božju riječ te primali blagoslov sa Presvetim. Na završetku Procesije u crkvi pjevali smo himan Tebe Boga hvalimo i primili završni Božji blagoslov.

Kalendar

 • 25. 12. 2018 Božić
 • 26. 12. 2018 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2019 Nova godina
 • 06. 01. 2019 Sveta tri kralja
 • 21. 04. 2019 Uskrs
 • 15. 08. 2019 Velika gospa
 • 01. 11. 2019 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2019 Božić
 • 26. 12. 2019 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2020 Nova godina
 • 06. 01. 2020 Sveta tri kralja
 • 12. 04. 2020 Uskrs
 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan