Župa

Statistički podaci za 2013. godinu

Piše: Fra Franjo Martinović, 24. 01. 2014
TRENUTNO STANJE ŽUPE BREŠKE Prema našem saznanju, oslanjajući se prvenstveno po uvidu prilikom blagoslova kuća, trenutno stanje župe: nastanjeno je u župi 620 kuća, koji stalno borave u župi je 1440 članova.
Djece i mladih u župi je vrlo malo, tek 196: predškolske djece je 35, koji pohađaju osnovnu školu je 86, u srednjim školama ih je 40, te na studiju ih je 35 mladih.
Po ovome vidimo da je većina župljana starije populacije.
U prošloj godini imali smo u župi: krštenja 16; vjenčanja 6; sporvoda 32; te prvopričesnika 9. Krizme nismo imali u 2013. godini.

Kalendar

 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina