Priče

Dobro i zlo u čovjeku

Piše: Fra Franjo Martinović, 04. 08. 2014
Često su šumom šetali jedan starac, koji je mnogo toga proživio u životu, i jedan dječak, kojeg je mnogo toga čekalo u životu. I starac je poučavao dječaka. Jednom ga je naučio i ovu životnu istinu: U svakom čovjeku, u svakom od nas, u meni i tebi, u našim bićima odvija se velika nutarnja bitka. Ta bitka nalik je borbi između dva vuka.

Jedan vuk predstavlja zlo u nama. Taj vuk predstavlja: lijenost, srditost, sebičnost, samodostatnost, škrtost, zavist, ljubomoru, mržnju, laž, očaj, pokvarenost. Jednom riječju predstavlja grijeh.

Drugi vuk predstavlja ono dobro u nama, ono pozitivno. Taj vuk predstavlja: trud, zalaganje, volju, pouzdanje, povjerenje, vjeru, strahopoštovanje, nadu, jakost, radost, znanje, ljubav, istinu. Jednom riječju on predstavlja vrednote.

Dječak je kratko razmislio i zatim upitao: Pa dobro, koji vuk na kraju pobjeđuje? Starac se malko nasmiješio i tiho mu rekao: Onaj kojega hranimo.

Kalendar

 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan