Priče

Postoji li Bog???

Piše: Fra Franjo Martinović, 04. 08. 2014
Evo jedan lijepa i učinkovita pričica kad vam kažu "Ah,da ima Boga....ne bi bilo toga i toga..." Jedan čovjek otišao je kod frizera ošišati se i obrijati. Kako je frizer počeo s radom počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga.

Frizer reče:"Ja ne vjerujem da Bog postoji."

"Zašto to kažete?" - upita ga mušterija.

"Znate ,dovoljno je da izađete na ulicu i shvatite da Bog ne postoji. Recite mi kad bi Bog postojao ,bi li postojalo toliko bolesnih ljudi? Da li bi bilo toliko napuštene djece? Kad bi Bog postojao ne bi bilo ni patnji ni bola. Ne mogu zamilsliti Boga koji bi dozvolio sve ove stvari".

Mušterija promisli na trenutak ali ne odgovori ništa ne želeći zpočinjati raspravu. Frizer završi sa svojim poslom i mušterija napusti radnju. Samo što je izašao iz radnje, vidje na ulici čovjeka sa dugom,nepočešljanom,prljavom kosom i neobrijanom bradom.Izgledao je prljavo i zapušteno.

Mušterija se vrati nazad u radnju i reče frizeru: "Znate što? Frizeri ne postoje."

"Kako to možete reći?"- upita iznenađeni frizer: "Ja sam tu, i ja sam frizer, i upravo sam vas šišao i brijao!"

"Ne!"-viknu mušterija. "Frizeri ne postoje,jer ako postoje, ne bi bilo ljudi sa prljavom dugom kosom i neobrijanom bradom, poput ovog čovjek na ulici."

"Ah, ali frizeri ipak postoje! Te stvari se događaju jer ljudi ne dolaze k meni."

"Točno"- potvrdi mušterija.

"Upravo tako! Bog, također, postoji! Loše stvari se događaju kad ljudi ne idu k Njemu i kad od Njega ne traže pomoć... Zbog toga postoji toliko patnji i boli u svijetu".

Bog nas ljubi i čeka na nas da Mu se obratimo i dođemo k Njemu.

Kalendar

 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan