Građevinski

Preuređenje župne kuće

Piše: Fra Franjo Martinović, 01. 02. 2009
U župi Breškama postoje dvije župne kuće, ali su obadvije godinama u jadnom stanju. U kući, gdje se stanuje, da bi se moglo normalno stanovati, bilo je nužno čim prije krenuti u obnovu. Trebalo je mijenjati krov na kući, jer je prokišnjavao, a kuća je bila pokrivana pločama od salonita. Stolarija na kući (svi prozori i ulazna vrata) su bili u vrlo jadnom stanju, raštimano, moglo se i prste provlačiti. Takva kuća nije se mogla zimi ugrijati, jer i na krov i na prozore toplina je brzo izlazila.

Preuzimajući župu 2006. godine, uvidio sam da treba krenuti ili u obnovu jedne od župnih kuća ili graditi novu. Međutim, teško je doći do sredstava, a i poduzeo sam druge vrlo važne projekte u župi. U proljeće prošle godine, sa župljanima krenuo sam u akciju, oko rekonstrukcije župne kuće i krova na župnoj crkvi. Nešto se od župljana skupilo novca (oko 8.000. eura), i s time smo krenuli u poslove obnove kuće.

Radovi na župnoj kući počeli su 05. 05. 2008. na zamjeni krova. Zamijenili smo postojeći krov, postavili termo i zvučnu izolaciju pod krovom. Radovi na zamjeni krova koštali su 12.500. eura.

Novi radovi na župnoj kući nastavljeni su u lipnju 2008. na izmjeni svih prozora i ulaznih vrata (a to je preko 30 otvora). To nas je koštalo 9.000. eura.

U listopadu se krenulo s novim radovima sa postavljanjem izolacije i fasade na župnoj kući. Izolacija s novom fasadom koštala nas je oko 7.500. eura.

Tako su krajem studenog 2008. godine završeni svi planirani radovi na preuređenju župne kuće.  Sve nas je to koštalo oko 29.000. eura. Od župljana smo prikupili oko 9.000. eura. Općina Tuzla nas je kroz proračun pomogla sa 15.000. eura. Ostali smo u dugu oko 5.000. eura. Nadam se pomoći od naših župljana da izmirimo taj dug. Hvala svima koji imaju srca i volje za svoje, pa pomažu svoju župu i podržavaju akcije u župi. Gospa Brežačka neka ih za to nagradi!

fra Franjo Martinović, župnik 

Kalendar

 • 25. 12. 2019 Božić
 • 26. 12. 2019 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2020 Nova godina
 • 06. 01. 2020 Sveta tri kralja
 • 12. 04. 2020 Uskrs
 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina