Kultura

Zaštita stećaka

Piše: Fra Franjo Martinović, 19. 10. 2010
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH obišla stećke u Nikolićima Predstavnici Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, s prof. dr. Dubravkom Lovrenovićem na čelu, 17. kolovoza 2010. godine posjetili su Općinu Tuzla te zajedno sa načelnikom Jasminom Imamovićem i njegovim suradnicima obišli nekropole stećaka u Doknju, Breškama - Nikolićima i Par Selu.  
Cilj posjete bio je uvid u stanje nekropola stećaka na području općine Tuzla radi upisa na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine te eventualnog upisa, ako za to budu ispunjeni svi uvjeti, na listu Svjetske baštine UNESCO-a, u projektu nominacije stećaka s ove regije.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja