Slavlja

Proslavili Dan zahvalnosti, 2011.

Piše: Fra Franjo Martinović, 06. 11. 2011
Dana 06. 11. 2011. godine proslavili smo u našoj župi Dan zahvalnosti Nakon jesenskih misa po groblju, kao i predhodnih godina, i ove smo godine u nedjelju iza blagdana Svih svetih proslavili Dan kruha i zahvalnosti u našoj župi.
Svečano smo slavili svete mise zahvalnice u Doknju u 9,00 sati, te u Breškama u 11,00 sati. Mise je predvodio župnik. Na misama ministranti naše župe prinijeli su za prikazanje darove na oltar: kruh, vino, vodu, voće, povrće, zemlju. Na poticaj župnika vjernici su donijeli svoje priloge u namirnicama u crkvu na misu od uroda ljetine. Župnik je na misi to blagoslovio. Ove priloge, kao i prethodnih godine, podiljelit ćemo siromašnim ljudima. Dok se Bogu zahvaljujemo na primljenim darovima, želimo obradovati siromahe ovim svojim skromnim prilogom.  

Kalendar

 • 15. 08. 2019 Velika gospa
 • 01. 11. 2019 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2019 Božić
 • 26. 12. 2019 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2020 Nova godina
 • 06. 01. 2020 Sveta tri kralja
 • 12. 04. 2020 Uskrs
 • 15. 08. 2020 Velika gospa
 • 01. 11. 2020 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2020 Božić
 • 26. 12. 2020 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2021 Nova godina
 • 06. 01. 2021 Sveta tri kralja
 • 04. 04. 2021 Uskrs
 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić