Župa

Breške župa

Piše: Fra Franjo Martinović, 15. 12. 2008
Na južnim obroncima planine Majevice, u sjeveroistočnoj Bosni, nalaze se Breške, naselje udaljeno svega 15 km od centra Tuzle. Breške su dobile ime po mnoštvu brežuljaka, od kojih je ovo pitomo tuzlansko mjesto i satkano. Na jednom od brežuljaka nalazi se i crkva posvećena Uznesenju Blažene  Djevice Marije koja je 1839. godine, postala sjedište župe Breške.

Od tada  Breške neprekidno djeluju kao rimokatolička župa u sastavu Vrhbosanske nadbiskupije. Nekada je župa  bila prostorom i  brojem vjernika vrlo velika, obuhvaćala je oko petnaestak mjesta. 

Godine 1985-1986. od župe Breške  nastale su dvije nove župe -  Donja Dragunja i Drijenča, a dobrim dijelom  i Šikara. Sada župu sačinjavaju naselja  Gornje i Donje Breške, Dokanj,  Gornja Obodnica, Trstje, Tisovac i Snoz. Trenutno je u župi stalnih članova oko  1550. Sadašnja je župna crkva sagrađena krajem 19. stoljeća, točnije  1890. godine. Ona je zamijenila dotadašnju skromnu drvenu crkvu.  Sedamdesetih i osamdesetih godina 20. stoljeća crkva je obnovljena.Prije osnutka župe Breške, u ovom je kraju u 17. stoljeća postojala župa pod  imenom Dragunja, koja je pripadala samostanskom području Gradovrha. U vrijeme  Bečkoga rata (1683-1699), kada je došlo do velikog iseljavanja Hrvata katolika iz Bosne, spomenuta je župa iščezla. Tijekom 18. st. to je područje u sastavu tuzlanske župe. God. 1823. Breške postaju samostalnom kapelanijom i od  tada se vode župne matice. Sjedište je najprije bilo u Lipnici, odakle je 1838.  god. preneseno u Breške, a godinu kasnije Breške su i formalno proglašene  župom.

Drvena crkvica, posvećena Uznesenju Marijinu, podignuta je 1854. god. Umjesto te skromne građevine, izgrađena je 1890. nova, sadašnja, crkva. Prvotni plan predviđao je crkvu s dva tornja i prostorno znatno veću, ali zbog skupe izvedbe od toga se odustalo.

Sedamdesetih i osamdesetih godina 20. st. crkva je obnavljana. God. 1986. započelo je umjetničko uređenje crkve pod vodstvom kipara Zdenka  Grgića. Iste godine po njegovu nacrtu izvedena su tri umjetnička prozora  (vitraja) u prezbiteriju (Rođenje, Raspeće, Uskrsnuće), dok je ostalih sedam na  biblijske teme izvedeno 1988. god. On je također izradio tri reljefa u bakru sa šest tema iz Isusova života i oltarnu menzu (1986. god.), te postaje križnoga puta u kombinaciji s dodatnih šest tema iz Isusova života (reljefi u drvetu, 1987. god.). Konačno god. 1990. Grgić je u prezbiteriju izradio mozaik  (300 x 615 cm) posvećen Gospinom uznesenju. Na toj slici je prikazana Gospa s djecom i narodom u narodnim nošnjama. God. 1996. postavljena su još dva  reljefa u bakru Navještenje i Emaus. Godine 2003. izrađen je i postavljen ispred crkve brončani kip - Kristovo Uskrsnuće, također djelo Z. Grgića. Sa unutarnjih zidova crkve, zidanih grubo tesanim kamenom, skinuta je žbuka. Zahvaljujući svemu tomu taj je sakralni prostor ima visoku estetsku razinu.

God. 1990/91. u Doknju je podignuta podružna crkva, za koju je  projekt izradio arhitekt Zlatko Hanžek iz Zagreba. Još je ta crkva u izgradnji. Tek zadnjih godina nastavilo se s radovima iste. Postavljena je oltarna slika sv. Ilije Proroka, rad akademske slikarice Marine Trogrlić.

Na području župe nalaze se još sedam kapelica: sv. Ana na Miladijama u Tisovcu; Sv. Anto u Trstju; Gospa Lurdska u Dvoru; sv. Ivan Krstitelj u Jarićima (Dokanj); sv. Filip i Jakov na groblju u Breškama; sv. Mihovil na  groblju u Doknju i sv. Josip Radnik na groblju u Gornjoj Obodnici.

Sedamdesetih godina 19. st. podignuta je župna kuća i to na  izvjesnoj udaljenosti od crkve. Ona je obnovljena 1918. God. 1959. izgrađena je  nova župna kuća pored crkve. Sadašnja pak župna kuća podignuta je koncem  šezdesetih godina (blagoslovljena je 25. studenoga 1970.). U zadnje dvije  godine krenulo se sa obnovom župne kuće: postavljen je novi krov, zamijenjeni su svi prozori i vrata, postavljena je izolacija i nova fasada na  župnoj kući.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja