Župa

Statistički podaci za 2013. godinu

Piše: Fra Franjo Martinović, 24. 01. 2014
TRENUTNO STANJE ŽUPE BREŠKE Prema našem saznanju, oslanjajući se prvenstveno po uvidu prilikom blagoslova kuća, trenutno stanje župe: nastanjeno je u župi 620 kuća, koji stalno borave u župi je 1440 članova.
Djece i mladih u župi je vrlo malo, tek 196: predškolske djece je 35, koji pohađaju osnovnu školu je 86, u srednjim školama ih je 40, te na studiju ih je 35 mladih.
Po ovome vidimo da je većina župljana starije populacije.
U prošloj godini imali smo u župi: krštenja 16; vjenčanja 6; sporvoda 32; te prvopričesnika 9. Krizme nismo imali u 2013. godini.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja