Župna crkva

Novi vitraji na crkvi u Breškama

Piše: Fra Franjo Martinović, 05. 08. 2010
I PROČELJE CRKVE DOBILO VITRAJE 05. 08. 2010. Župna crkva u Breškama prije dvadesetak godina obogaćena je s 9 vitraja na prozorima po 3 u prezbiteriju i sa bočnih strana. Sve do danas ostala su dva prozora na pročelju crkve bez vitraja. I danas smo uspjeli ugraditi i na ova dva prozora i time smo kompletirati sve prozore s vitrajima.
Svi vitraji, kao i kompletno umjetničko uređenje ove drevne crkve, djelo su akademskog kipara pokojnog Zdenka Grgića. Za ova dva prozora, uspjeli smo pronaći Grgićeve nacrte, te smo povjerili poduzeću "Staklorad" Oršolić iz Tolise da ih odrade po Grgićevom nacrtu. Ovim je u našoj crkvi zaokružen opus na unutrašnjem uređenju po zamisli umjetnika Zdenka Grgića. S ova dva vitraja crkva je vrlo obogaćena, te spada među najuređenije katoličke crkve u BH.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja