Župna crkva

Radovi na krovu crkve, 2009.

Piše: Fra Franjo Martinović, 15. 05. 2009
Dana 15. svibnja 2009. godine započeli su radovi na rekonstrukciji krova naše župne crkve. Preko 20 godina krov na našoj lijepoj crkvi prokišnjava i ulazi snijeg, posebno kada zapuše jači vjetar. Sadašnji crijep je vrlo dobar, ali je loše postavljen, nije dobro složen, a limovi na krajevima su škrto postavljeni, pa su dopuštali i kiši a još više snijegu da prolazi u tavan crkve.
Zbog ovakvog krova, godinama crkva vlaži. Rezultat dugogodišnjeg vlaženja je taj da je dosta greda na tavanu (stropu) natrulo, kao i nekoliko rogova. Za sada nismo u mogućnosti mijenjati oštećene grede, zbog više razloga. Zato ćemo grede popraviti i ojačati fosnama. Nešto slično je već rađeno na tim gredama prije desetak godina, ali ih se nije tada zaštitilo od daljeg propadanja zbog vlaženja sa krova. Sve dotrajale rogove, kao i drugu dotrajalu građu na krovu, zamijenit ćemo novim. 

Kalendar

 • 15. 08. 2021 Velika gospa
 • 01. 11. 2021 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2021 Božić
 • 26. 12. 2021 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2022 Nova godina
 • 06. 01. 2022 Sveta tri kralja
 • 17. 04. 2022 Uskrs
 • 15. 08. 2022 Velika gospa
 • 01. 11. 2022 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2022 Božić
 • 26. 12. 2022 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2023 Nova godina
 • 06. 01. 2023 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2023 Velika gospa
 • 01. 11. 2023 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina