Župa

Ministranti u župi

Piše: Fra Franjo Martinović, 24. 01. 2014
MINISTRANTI ŽUPE BREŠKE   U našoj župi, iako je mali broj djece, imamo lijep broj ministranata, trenutno ih je 26, a bilo ih je i preko 30. Većina ministranata su aktivni, tj. služe sv. misu svake nedjelje i blagdana.
Na drugu nedjelju po Božiću, pod sv. misama, župnik se zahvalio svim ministrantima, sve ih nagradio poklonima, a najaktivnijima uručio prigodna priznanja. Mnogi župljani su oduševljeni kada nedjelom ili blagdanom vide na sv. misi deset do petnest ministranata u bjelini iza oltara, "kao anđeli su oko Isusa i njegove Majke".

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja