Društva

Društvu Breščana pristupilo 39 članova

Piše: Fra Franjo Martinović, 11. 05. 2009
U subotu 9. svibnja  u Domu kulture u Breškama održan je sastanak Udruge Društvo Breščana. Novoprimljeni članovi upoznati su sa ciljevima Udruge, te realiziranim i predstojećim aktivnostima. Konstatirano je da je u Društvo Breščana do toga datuma pristupilo 30 članova iz Brežaka i Obodnice, te 9 iz inozemstva.
Pored utemeljitelja Društva Breščana – Svjetlane Nikolić, Žane Altumbabić, Franje Martinović, Danijela Nikolić i Dejana Jarčević, u udruzi su: Matija Bojanović, Ruža Bojanović, Dragica(Anto) Nikolić, Ružica Ivičić, Ivica (Ivka) Nikolić, Ivo (Ivan) Tunjić, Anđa Tunjić, Mara Jurić, Ivo Jurić, Ivica Petrović, Jozo Petrović, Jaga Petrović, Vinko Piljić, Jaga Piljić, Rafo Nikolić, Joko Jukić, Janja Pavlović, Ana Pavlović, Ljuba Pavlović, Mirjana Filipović, Gabrijela Pavlović, Kataraina Pavlović, Anita Filipović, Božo Filipović, Ruža Filipović. Iz inozemstva u Društvo Breščana do sada su pristupili: Marijan Petrović (Hrvatska), Ivanka Petrović ( Hrvatska), Milko Matičević (Hrvatska), Luca Matičević (Slovenija), Ivo Nikolić (Njemačka),  Marko Matičević (Italija), Mika Pavlović (Švicarska), Mladenka Pavlović (Švicarska), Janjka Piljić (Hrvatska).  

Utemeljiteljska skupština Udruge održana je 27. studenoga 2008. godine, a upisana je u sudski registar Tuzlanskog kantona 18. prosinca 2008. godine. Od tada pa do danas Društvo Breščana sudjelovalo je na pokladnom sijelu u Doknju (više kao promatrači), te u prvom pokladnom karnevalu u našoj župi. Prva samostalna aktivnost Društva Breščana bila je podjela uskrsnih jaja i slatkiša djeci u školi u Breškama i Donjoj Obodnici. Na sastanku je dogovoreno da se nastavi raditi na prijemu novih članova posebno mladih i župljana u inozemstvu, te da se Društvo Breščana aktivno uključi u sva dešavanja u župi Breške, a i šire.
S. Nikolić

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja