Događaji

Generalni vizitator u župi

Piše: Fra Franjo Martinović, 30. 10. 2015
Dana 27. listopada 2015. godine pohodio je našu župu generalni vizitator Franjevačkog reda fra Iko Skoko. Redovito za promjene Uprave provincije (provincijala i definitora), general Franjevačkog reda, zbog osobne spriječenosti, imenuje jednog od fratara iz druge provincije kao svog zastupnika da obavi službenu vizitaciju u toj provinciji, da posjeti svakog člana provincije, s njim popriča, te obiđe svako područjue gdje članovi borave i rade.
Zadaća je generalnog vizitatora da, poslije obilaska, presjeda provincijskom kapitulu pri izboru nove Uprave provincije. General je imenovao za vizitatora fra Iku Skoku, člana franjevačke hercegovačke provincije. U svom najavljenom obilasku po provinciji pohodio je i župu Breške. Pregledao je svu župsku i redovničku administraciju u župi. Sa župnikom porazgovarao o trenutnom stanju u župi. Obišao je župnu crkvu u Brešama, filijalnu crkvu u Doknju. Posjetio je i Zavičajni radio u Breškama, gdje ga je dočekala presjednica Udruge DB u Domu kulture u Breškama.
Vizitator je, koliko se moglo primijetiti, bio zadovoljan pastoralnim radom u Župi. Bio je ovo u pravom smislu franjevački bratski susret.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja