Događaji

Kanonska vizitacija Nadbiskupa

Piše: Fra Franjo Martinović, 29. 10. 2015
Dana 20. listopada 2015. godine naš nadbiskup Vinko kard. Puljić službeno je pohodio našu župu i obaviju kanonsku vizitaciju u župi. Tom prigodom imao je susret sa župnim vijećnicima ŽPV-ća, ŽEV-ća i prakaraturima, na kojem su razgovarali o trenutnom stanju u župi. Otac nadbiskup je porazgovarao sa župnikom o prilikama u župi, pregledao je župne matice, knjige računa i drugu administraciju.
Nadbiskup je zajedno sa župnikom obišao župnu crkvu u Breškama, filijalnu crkvu sv. Ilije u Doknju, te groblje u Breškama, Doknju i Obodnici.
Na zamolbu presjednice Društva Breščana gđe Svjetlane Nikolić nadbiskup je posjetio Dom kulture u Breškama gdje je smješten studio "Zavičajnog radija", gdje je obavljen s njim razgovor za radio.
U sklopu svog službenog posjeta župi, nadbiskup je na groblju Matići predvodio misu zadušnicu za +Blaža Lovrića, našeg dugogodišnjeg prakaratura i oca našeg fra Marka Lovrića, župnika u Šikari. Na toj misi zadušnici i na sprovodu + Blažu uz nadbiskupa bilo je još 33 svećenika te oko 300 vjernika.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja