Vjenčanja

VJENČANJA u 2015.

Piše: Fra Franjo Martinović, 16. 02. 2016
U našoj žunoj crkvi imali smo kroz 2015. godinu pet slavlja vjenčanja. U svih pet vjenčanja mladenci su sklapali sv. brak. Kao i prethodnih godina, bila su to velika slavlja sa puno uzvanika.
Slavlja vjenčanja bila su:

25. travnja 2015. godine, vjenčali su se Mario Marjanović (Bože i Marije r. Jurkić) iz Doknja, sa Natašom Pejić (Vlade i Marije r. Pranjić) sa Svojtine.

18. svibnja 2015. godine. vjenčali su se Aleksandar Stojak (Marka i Ane r. Kerošević) iz Brežaka, sa Sandrom Latz (Uwe Bechmann i Milke r. Gasparović) iz Eschweiler.

08. kolovoza 2015. godine, vjenčali su se Nenad Martinović (Luke i Ljubice r. Andrijević) iz Doknja, sa Danijelom Cojić (Dušana i Slobodanke r. Cojić) iz Zaječara.
 
29. kolovoza 2015. godine, vjenčali su se Mirko Stojak (Marka i Mare r. Petrović) iz Brežaka, sa Katicom Milošić (Fabijana i Slavice r. Mandić) iz Doknja.
 
26. prosinca 2015. godine, vjenčali su se Saša Lovrić (Joze i Danice r. Lučić) iz Trstja, sa Ivanom Čanić (Mate i Janja r. Martinović) iz Lipnice.
Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja