Građevinski

Izgradnja objekta za ukopnike u Doknju

Piše: Fra Franjo Martinović, 07. 11. 2012
 Dok teče izgradnja kapele na groblju u Doknju, u isto vrijeme gradi se i pomoćni objekt za ukopnike na istom groblju. Naime, na groblju je, gdje se gradi kapela, postojala je drvena kapela koju smo morali maknuti. Videći da je materijal drvene kapele još u dobrom stanju, župnik je savjetovao mještane da od tog materijala naprave jedan objekt gdje bi se mogli skloniti ukopnici kao i drugi koji se nađu na groblju za vrijeme kiše i oluje.
Objekat gradimo na novom dijelu groblja, u pravcu od donje ulazne kapije groblja. Ovakav objekat trabala imati svako groblje, a eto u našoj župi prvi je takav objekat na grobljima. Njegova važnost je kao što spomenu da se mogu skloniti ukopnici i drugi za nevremena, ali i da se ne bi u novom objektu jelo i pilo, pa i prljalo, a kapela je namjenski samo za vjerske obrede.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja