Građevinski

Počela izgradnja kapele u Doknju, 2012.

Piše: Fra Franjo Martinović, 10. 10. 2012
Dana 08. listopada 2012. godine započeli su poslovi na izgradnji kapele na mjesnom groblju u Doknju. Prema želji mještana, kapelu gradimo na mjestu postojeće drvene kapele. Ako nas vrijeme posluži, kapela bi mogla biti pod krovom za mjesec dana. Prema projektu nova kapela će biti 8 x 4 m (4x4 zatvoreni prostor i toliko natkrivene tarase). Ona će moći zadovoljiti sve vjerske potrebe na ovom groblju.
Veličinom može biti i privremena mrtvačnica, tj. da se može u nju pokojnik smjestiti sat do dva prije sprovoda i mise, gdje bi mogli izraziti i sućut rodbini pokojnoga.
Poslove na izgradnji povjerili smo domaćem građevinskom poduzeću "Banović". Prema predračunu i ponudama izgradnja kapele će nas koštati preko 25.000,00 KM. Prikupili smo tek dio sredstava. Nadam se da ćemo i drugi dio prikupiti do završetka radova na kapeli. Bila bi velika šteta da ovaj važan i nužan objekat ne završimo do kraja. A ne možemo ga završiti ako ne bude sredstava.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja