Građevinski

Nova rasvjeta u crkvi u Breškama, 2012.

Piše: Fra Franjo Martinović, 01. 10. 2012
POSTAVLJENA NOVA RASVJETA U CRKVI Radovi u župnoj crkvi u Breškama, koji su trajali točno 15 dana, završili su 29. rujna 2012. Odrađeni su poslovi koji su planirani: postavljena je nova rasvjeta između simsa i prozora, a stara je sa stropa uklonjena. Tako smo na vrijeme spasili crkvu od propasti, od zapaljenja. Odrađena je, ubrizgavnje sike, izolacija od vlage na svim zidovima, koji su pokriveni malterom; odrađeni su molerski radovi unutrašnjih zidova.
Prije je naša predivna crkva noću (pa i danju) bila prilično mračna i kada se upale sva svjetla. Sada je crkva potpuno drukčija, i danju i noću blista. Dobro je osvijetljen svaki kutak crkve, zidovi i stupovi blistaju čistoćom i bjelinom. Osim unutarnjeg osvjetljenja, vitraji na prozorima su noću osvijetljeni, pa crkva dobiva potpuno drukčiji izgled izvana noću. Zbog ovih važnih i nužnih poslova na našoj crkvi ostali smo u dugu oko 10.000. eura. Hvala svima koji su sudjelovali u ovoj akciji! Nadam se da će Bog providjeti te ove dugove saniramo.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja