Krštenja

KRŠTENJA u 2015. god.

Piše: Fra Franjo Martinović, 16. 02. 2016
U 2015. godini u župi Breške imali smo samo osam krštenja. Svi kršteni su mala djeca do godinu starosti. Bilo je četiri sina i četiri kćeri. Zanimljivo 4 ih je rođeno ovamo a 4 izvan naše župe. Krstili smo: Gabrijelu Martinović, Doriana Brčinu, Lauru Bojanović, Andreja Grgića, Marina Lamešića, Leona Banovića, Angelu Banović i Lukasa Lovrića.
Slavlja krštenja su bila: 

1. 01. svibnja 2015. krštena je Gabrijela Martinović, rođena 22. 09. 2014. u Beču, kći Željka                                           Maritinovića i Ivane r. Barbić.
2. 16. svibnja 2015. kršten je Darian Brčina, rođen 15. 10. 2014. u Tuzli, sin Darija Brčine i Dijane                                 r. Vidović, iz Crnog Blata.
3. 18. srpnja 2015.  krštena je Laura Bojanović, rođena 04. 06. 2015. u Orašju, kći Slađana                                           Bojanovića i Jelene r. Lucić.
4. 25. srpnja 2015.  kršten je Andrej Grgić, rođen 07. 05. 2015. u Tuzli, sin Marija Grgića i Jelene                                   r. Mišić, iz Trstja.
5. 01. kolovoza 2015. kršten je Marino Lamešić, rođen 12. 02. 2015. u Tuzli, sin Mate Lamešića i                                 Marijane r. Tomić, iz Gor. Obodnice.
6. 12. kolovoza 2015. krštena je Leona Banović, rođena 23. 04. 2015. u Puli, kći Gorana Banovića                                 i Mirsade r. Hodžić.
7. 05. prosinca 2015. krštena je Anđela Banović, rođena 27. 04. 2015. u Tuzli, kći Marinka                                             Banovića i Gordane r. Smajić, iz Doknja
8. 26. prosinca 2015. kršten je Lukas Lovrić, rođen 27. 06. 2014. u Münchenu, sin Saše Lovrića i                                   Ivane r. Čanić.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja