Događaji

Naša župa dobila svoj barjak

Piše: Fra Franjo Martinović, 11. 06. 2009
Barjak „Gospe Brežačke“ izrađen je u povodu 170-te obljetnice župe Breške po zamisli i narudžbi župnika fra Franje Martinovića, a izradile su ga časne sestre Službenice Milosrđa tzv. sestre „Anćele» u Dubrovniku. Barjak će biti u crkvi, a služit će za razne vjerske procesiji. Barjak ima dva ista lica. Veličine je 150 x 100 cm od debljeg (svilenog) platna, oivičenog svileno končastim resama po cijelom obodu barjaka, sa zlato-žutim koncem. Platno je roza boje koloristički obrađeno u svjetlijim i tamnijim nijansama.

Na gornjem dijelu barjaka je tekst vjerničko-molitvenog zaziva: «Gospo Brežačka, moli za nas!» U središnjem dijelu dominira lik Gospe (Uznesenje BDM) u dugačkoj bijeloj naboranoj haljini, a preko lijevog ramena je prebačen široki plavi plašt, dok je oko glave zlatno-žuta kruna. Gospin lik stoji na oblaku koji se uzdiže, u uspravnom položaju, sa sklopljenim rukama i jasnim blagim izrazom lica. Gospin lik je u gornjem dijelu u visini ramena ukrašen sa strane po jednom spiralnom linijom na čijim su krajevima grozdovi i žitno klasje. Sa obadvije strane Gospina postolja, uzdižućeg oblaka, nalazi se po jedna linija nad čijim su krajevima biljne dekoracije: cvjetovi ljiljana, cvjetni pupoljci, a u podnožju ukrasni srcoliki listovi u trokutastom rasporedu. Između njih su naznačene prigodne godine jubileja: 1839. godina nastanka župe, te 2009. godina nastanka barjaka.

Donja ivica barjaka je žljebovite forme sa dva žlijeba, koji se sastoje od dva parcijalna luka sa strane, a u sredini su odijeljeni polukružnom lučnom linijom. Za dno žljebova su pričvršćena dva kraća svilena užeta na čijem kraju su ukrasne resaste kefice.

Mijo Franković

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja