Krštenja

Krštenja u župi kroz 2008. godini

Piše: Fra Franjo Martinović, 09. 01. 2009
U našoj župi je bilo krštenja 13 u 2008 godini. Svi kršteni su mala djeca, koja su po dobi do godinu dana.

A kršteni su:
1.    Ivano Stojak, iz Brežaka, kršten je 14. 04, a sin je Dominka Stojaka i Mladenke r. Jurić
2.    Julijan Petrović iz Trstja, kršten je 10. 05. a sin je Ivica Petrovića i Mirjane r. Jurić
3.    Antonija Jurišić, iz Tuzle, krštena je 13. 07. a kći je Dražena Jurišića i Sanje r. Maketić
4.    David Divković, iz Doknja, kršten je 20. 07. a sin je Žarka Divkovića i Jadranke r. Pejić
5.    Tatjana Kovačević iz Trstja, krštena je 25. 07. a kći je Marka Kovačevića i Oane r. Fantu
6.    Mirjana Iljukić iz Bakaluša, krštena je 10. 08. a kći je Maria Iljukića i Božice r. Božić
7.    Leon Lučić iz Bakaluša, kršten je 10. 08. a sin je Miroslava Lučića i Milice r. Marjanović
8.    Adrian Popolo iz Rotenburga (Njemačka), kršten je 13. 08. a sin je Roberta Popolo i Svjetlane r. Pavlović
9.    Vanesa Brčina iz Crnog Blata, krštena je 16. 08. a kći je Josipa Brčine i Katice r. Dudić
10.    Darian Matičević iz Bražaka, kršten je 16. 08. a sin je Dražena Matičevića i Svjetlane r. Tomić
11.    Marin Banović iz Doknja, kršten je 18. 10. a sin je Gorana Banovića i Mirsade r. Hodžić
12.    Vanja Iljukić iz Brežaka, krštena je 26. 12. a sin je Gorana Iljukića i Božane r. Filipović
13.    Laura Bolandakhtari iz Kohlenz (Njemačka), krštena je 28. 12. a kći je Behzada Bolandakhtari i Ljube r. Stojak

 

Kalendar

 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih