Događaji

Odlazak fra Hrvoja Radića, 2013.

Piše: Fra Franjo Martinović, 20. 06. 2013
Dana 14. lipnja otišao je iz naše župe fra Hrvoje Radić na novu službu u samostan Jajce. Po odluci Uprave provincije Bosne Srebrene fra Hrvoje je poslan u 10. mjesecu prošle godine u našu župu kao župni vikar.
Pri slanju o. provincijal je izjavio da ga šalju ovamo samo privremeno a ne za stalno. I na zasijedanju Uprave provincije krajem svibnja određen je da pođe u Jajce. Župnik se u ime svoje i u ime župljana zahvalio fra Hrvoju na svim aktivnostima u našoj župi i zaželio mu plodan i uspješan rad na novoj dužnosti. Opet je u župi samo jedan fratar svećenik (fra Franjo Martinović). Često se mnogi pitaju zašto je tako. Odgovor je jednostavan: nema dovoljno svećenika, a i župljana je sve manje u župi. Dao Bog da se to poboljša u budućnosti.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja