Duhovnost

Duhovna pretjeranost

Piše: Fra Franjo Martinović, 20. 02. 2011
I za duhovni život važe ista pravila kao i za tjelesni. Što više hrane konzumirano, to ćemo manje biti pokretni sve dok ne dođemo do neke nazovibudne nirvane u kojoj će nam sve biti svejedno; glavno je da se mi u svom salu udobno osjećamo. No to nije ispravno ni kršćanski ni ljudski. Želimo li duhovno živjeti, moramo poštivati pravilo duhovnog života: Što manje - to više.
Kad pretovarimo životinju ili vozilo, oni neće krenuti. Kad pretovarim svoje ruke, sve će s njih pasti.
Isto je tako u duhovnom životu. Oni koji idu od ukazanja do ukazanja, od čuda do čuda, od hodočašća do hodočašća, od terapije do terapije, od jedne do druge molitvene zajednice, ustvari su nezasitni ljudi, a ne duhovni. U duhovnom životu kvantiteta ne igra nikakvu ulogu.
Mi imamo neizmjerno puno jako kvalitetne Duhovne hrane, tako da je ne bismo iscrpli niti da doživimo Metuzalemovu dob. I drugi sigurno imaju dobre duhovne hrane, ali toliko je naše vlastite koju nikad nećemo svu iskusiti te nam nije potrebno posuđivati hranu od drugih. Moglo bi se dogoditi da nam tada vlastita hrana propadne...
Što dublje ulazimo u misterij duhovnoga života, to više osjećamo kako nam je malo potrebno i kako od toga malo dugo možemo živjeti. Mnoge molitvene formulacije same će od sebe otpadati kao bespotrebne, a na njihovo će mjesto dolaziti molitva!
Zapravo bi trebalo od samoga početka čovjeka učiti moliti da ga se što manje opterećuje formulacijama, makar danas opet neki naginju čarobnjačkim okvirima bez kojih ne mogu moliti. Šteta što takvi uče druge moliti! Obično se čovjek koji je naučio moliti po formulacijama brzo siti i napusti svaku molitvu. To je, nažalost, put formulacije. Ili ostaju samo formulacije.
Koji put će nam biti dovoljna jedna misao, koji put jedna riječ. Koji put ćemo jednostavno ostati tu kao onaj seljak iz Arsa koji je izvrsno - za razliku od mnogih današnjih samozvanih učitelja molitve - poučio Ivana Arškoga u trenucima njegovih duhovnih i molitvenih kriza. »Ja gledam Njega. On gleda mene!«
Malo je kvasca potrebno da ukvasa tijesto. Zamislimo što bi bilo da stavimo u kilogram brašna kilogram kvasca! To ne ide! Ni duhovni život ne ide s puno. Malo zrno stvara stablo.
Manje je više nego puno!

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja