Slavlja

Korizma 2016. godine.

Piše: Fra Franjo Martinović, 09. 02. 2016
Korizma je vrijeme kada se sjećamo Isusovog 40-to dnevnog boravka u pustinji, gdje se on pripremao za svoj javni nastup. Korizma nas podsjeća i na 40-to godišnje putovanje kroz pustinju Izraelskog naroda iz ropstva u slobodu. Nama kršćanima ovo vrijeme korizme jest vrijeme duhovne priprave za proslavu Kristove muke, smrti i njegova uskrsnuća.
Korizma počinje srijedom koju zovemo Čistom srijedom ili Peperlncom. A to je ove godine 10. veljače. Prvi dan korizme je vrlo važan za nas kršćane, a to se može zapaziti i u nazivu za ovaj dan.
Zovemo je Čista srijeda, jer nas poziva na ozbiljnost ovog vremena koje je pred nama do Uskrsa.Kroz ovo vrijeme trebamo doista sebe duhovno pripremiti. A to ćemo moći ako u ovih šest tjedana koji su pred nama budemo pozorno slušali Božju riječ te se s većim zalaganjem vježbali u kršćanskom životu. Ovo je vrijeme "milosno" kako nam poručuje sv. Pavao na Čistu srijedu: "Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa!" A Isus nas u sv. Evanđelju poziva na ozbiljnost svoga života, da ne glumimo svoju pobožnost, svoju molitvu i svoj post i dobra djela: "Kad postite ne budeite smrknuti! Kad molite ne grlumite svoju pobožnost! Kad dijelite milostinju neka ti ljevica ne zna što čini desnica!" Nemoj nikakvo dobro činiti zato da se pokažeš pred ljudima te da te zbog toga hvale. Ne čini to radi ljudi nego radi Boga i radi svoga spasenja. 
Prvi dan korizme zovemo Pepelnica zbog obreda pepeljanja, koje obavljamo na misi tog dana. Svećanik nam stavlja pepeo na glavu i izgovara riječi: "Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti!" To jest, sjeti se čovječe da si stvoren od zemlje i da će tvoje tijelo poslije ovog života opet postati zemlja. Ili izgovara: "Obratite se i vjerujte Evanđelju!" Pepeo podjeća čovjeka koji vjeruje u uskrsnuće da ne smije pionuti uz dobra ovoga svijeta, kao što je novac, vlast, posebno ne smije se time dati zarobiti. Primanje pepela je poziv da mislimo na svoju vječnost, a to je ujedno poziv na obraćenje, tj na vraćanje Bogu i Božjim zapovijedima. Bog poziva kod proroka Joela: "Vratite se k meni svim srcem svojim, jer ja sam nježnost sama i milosrđe." 
Nalazimo se u Milosnoj godine, Godini Božjeg milosrđa, iskoristimo ovo milosno vrijeme korizme, da budemo zahvaćani Božjim milosrđem. Da nas Bogžje milosrđe preporodi u nove ljude pune ljubavi i dobrote prema svakom čovjeku, posebno prema ugroženima. Budimo milosrdni prema drugima da bi i Bog bio prema nama: "Budite milosrdni kao vaš Otac nebeski" - veli Isus.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja