Slavlja

Proslava svetkovine Tijelova

Piše: Fra Franjo Martinović, 20. 06. 2014
Kao i prethodnih godina i ove smo godine u našoj župi proslavili svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Isusove 19. 06. Osim uobičajnih Sv. misa u Doknju u 9,00 te pučke u 11,00 u Breškama, poslije pučke imali smo Tijelovsku proceciju po ckrvenom dvorištu.
U procesiji su sudjelovali svi: župnik je nosio Presveti Sakramenat, ispred njega ministranti nosili križ, dvije svijeće, vatru i tamjan. Iza ministranata a ispred župnika nekoliko male djece posipalo je put cvijećem. Iza Presvetoga išli su vjernici pjevajući euharistijske pjesme. S. Pia je vodila pjevanje. U procesiji smo se zaustavljali na četiri mjesta i slušali Božju riječ te primali blagoslov sa Presvetim. Na završetku Procesije u crkvi pjevali smo himan Tebe Boga hvalimo i primili završni Božji blagoslov.

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja