Građevinski

Preuređenje župne kuće

Piše: Fra Franjo Martinović, 01. 02. 2009
U župi Breškama postoje dvije župne kuće, ali su obadvije godinama u jadnom stanju. U kući, gdje se stanuje, da bi se moglo normalno stanovati, bilo je nužno čim prije krenuti u obnovu. Trebalo je mijenjati krov na kući, jer je prokišnjavao, a kuća je bila pokrivana pločama od salonita. Stolarija na kući (svi prozori i ulazna vrata) su bili u vrlo jadnom stanju, raštimano, moglo se i prste provlačiti. Takva kuća nije se mogla zimi ugrijati, jer i na krov i na prozore toplina je brzo izlazila.

Preuzimajući župu 2006. godine, uvidio sam da treba krenuti ili u obnovu jedne od župnih kuća ili graditi novu. Međutim, teško je doći do sredstava, a i poduzeo sam druge vrlo važne projekte u župi. U proljeće prošle godine, sa župljanima krenuo sam u akciju, oko rekonstrukcije župne kuće i krova na župnoj crkvi. Nešto se od župljana skupilo novca (oko 8.000. eura), i s time smo krenuli u poslove obnove kuće.

Radovi na župnoj kući počeli su 05. 05. 2008. na zamjeni krova. Zamijenili smo postojeći krov, postavili termo i zvučnu izolaciju pod krovom. Radovi na zamjeni krova koštali su 12.500. eura.

Novi radovi na župnoj kući nastavljeni su u lipnju 2008. na izmjeni svih prozora i ulaznih vrata (a to je preko 30 otvora). To nas je koštalo 9.000. eura.

U listopadu se krenulo s novim radovima sa postavljanjem izolacije i fasade na župnoj kući. Izolacija s novom fasadom koštala nas je oko 7.500. eura.

Tako su krajem studenog 2008. godine završeni svi planirani radovi na preuređenju župne kuće.  Sve nas je to koštalo oko 29.000. eura. Od župljana smo prikupili oko 9.000. eura. Općina Tuzla nas je kroz proračun pomogla sa 15.000. eura. Ostali smo u dugu oko 5.000. eura. Nadam se pomoći od naših župljana da izmirimo taj dug. Hvala svima koji imaju srca i volje za svoje, pa pomažu svoju župu i podržavaju akcije u župi. Gospa Brežačka neka ih za to nagradi!

fra Franjo Martinović, župnik 

Kalendar

 • 25. 12. 2023 Božić
 • 26. 12. 2023 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2024 Nova godina
 • 06. 01. 2024 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih