Građevinski

Proširenje groblja u Doknju

Piše: Fra Franjo Martinović, 13. 02. 2009
 Postojeće aktivno groblje u Doknju jedno je od najstarijih grobalja u našem kraju. Ono ima svoju ne samo vjersku nego i kulturnu, povijesnu i spomeničku vrijednost. Da je to tako, dovoljno je spomenuti da je na njemu velik broj stećaka, te starih kamenih nadgrobnika – križeva. Sve to svjedoči da je ovo groblje vrlo staro, tj. da se u njemu počelo pokopavati još u srednjem vijeku.

Zbog prisutnost stećaka i kamenih križeva sa sigurnošću se može tvrditi da se ovdje neprekidno pokopava od 13. stoljeća do danas. 

Ovo groblje, iako je poprilično veliko, postalo je pretijesno za nove pokope. Već petnestak godina ljudi su se snalazili i pojedinačno kupovali po dva-tri kvadrata zemlje uz groblje da bi mogli svoga pokojnika pokopati. Da, upravo su se tako snalazili, odgrađivali bi ogradu na groblju i s novom ogradom obuhvatili i taj novi grob, i tako ga uključili u postojeće groblje. Na takve poteze oni su se sami odlučivali, uvjereni da rade ispravno.

Prije dvije godine poduzeo sam s njima akciju da groblje proširimo. Potražili smo stručno mišljenje od Općine, te smo na njihov prijedlog odlučili se na koju stranu proširiti groblje. Groblje je prošireno za novih 4000 m kvadratnih. Uspjeli smo ga i ograditi i tako ga sjediniti sa starim grobljem. Započeli smo na uklanjanju (čupanju) panjeva i na ravnanju terena. Svi dosadašnji poslovi na groblju zahtijevali su velika sredstva. Do sada su mještani uložili što u novcu što u radovima oko 15.000. eura.

Ovim nisu završili poslovi. Da bi se nova parcela na groblju mogla koristiti za ukopavanje, potrebno je ukloniti (počupati) sve panjeve, završiti sa ravnanjem terena, te izvršiti parcelizaciju. Želja nam je da i da izgradimo novu kapelu na groblju. Međutim, to sami ovdašnji mještani Doknja ne mogu. Treba im pomoć i Vas koji volite svoje mjesto i svoj kraj i svoje pokojne. Molimo, pomozite!  

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja