Školstvo

Sestre koje su ostavile trag na Breškama

Piše: Fra Franjo Martinović, 30. 12. 2008
Dosta se sestara učiteljica  izmijenilo na Breškama. Nekoliko je njih u brežačkoj župi ostalo u trajnoj uspomeni. Svojom ljubavlju za taj puk posebno se isticala s. Cvjetka Nadarević. Narod ju je toliko volio da su po njoj čak i vrijeme računali. Govorili bi: prije Cvjetke, za Cvjetke, poslije Cvjetke. Sestra je preminula 18. ožujka od upale pluća. Ona je bila prva među učiteljicama Bosankama koja je službovala na Breškama.

Osim Cvjetke narod je dugo pamtio i herojsku ljubav s. Vjekoslave Prešern. Kada je za vrijeme I. svj. rata obroncima Majevice harala kolera, nadljudskom snagom i po cijenu vlastitog života s. Vjekoslava je oboljele njegovala. U tome joj je pomagala s. Dragutina Pajer, te jedan liječnik i jedna bolničarka. Ni jedno od njih se nije zarazilo. Narod je pričao da je s. Vjekoslava i mrtve iznosila.
S. Vigberta Kroviorz i s. Petrina Fridl cijeli su svoj redovnički život provele u radu na ekonomiji na Breškama.
Brežačke su sestre živjele i radile za svoju Crkvu i za svoj narod.  Sestre su radile u crkvi, uređivale je, čistile. Brinule se za crkveno rublje. Ljekovitim biljem su liječile bolesnike, bez obzira na vjeru i naciju. Nemoguće je sve sagledati, nabrojati, ni opisati što su sestre učinile na Breškama u desetljećima svoga rada na užem i širem brežačkom području.
s. Irena Hočevar i s. Marcelija Dujmović pune su tri godine radile za brežačku zadrugu Brazda. Samostanskim konjima i volovima prevozile su robu iz Tuzle i Kreke u Breške i obratno.
U tako složenim i teškim životnim okolnostima za redovničke osobe, unatoč svojoj dobroj volji i želji da sačuvaju ovu samostansku oazu na Majevici, sestre nisu mogle ostati na Breškama.
Nakon 67 godina boravka i djelovanja na Breškama sestre su morale napustiti samostansku zgradu 1. ožujka 1950. godine.
Sestra Anita

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja