Duhovnost

Kakvi su svećenici?

Piše: Fra Franjo Martinović, 09. 02. 2012
 Kada se u naše vrijeme priča o svećenicima, čini se gotovo samo zato da bi ih se preziralo, da se pred očima sviju izlože njihove stvarne ili izmišljene nedosljednosti, padovi. Čak i neka sitna nesavršenost na licu Crkve mnogima priječi da vide sjaj kojim zrače mnogi svećenici razasuti po cijelom svijetu da donesu spas.
Samo Bog vidi svu ljepotu Crkve, koja među bezbrojnim teškoćama i žrtvama, donosi istinu i ljubav i u ova vremena, tamna i hladna. Ponekad komadić ovoga prelijepoga mozaika možemo i mi vidjeti. Nažalost danas svećenici sve rjeđe postaju liječnici duša a sve više grobari mrtvih duša. Liječnik pozvan k uzglavlju jednog bolesnika dobro je prihvaćen i vidi da se primjenjuje terapija koju je propisao. Svećenika pozivaju k uzglavlju umirućih obitelji, traže ga da razmrsi čvorove mladih koji su zaglibili u drogu, alkohol ili drugu osvisnost. Mnoge obitelji se danas raspadaju mladi koji se gube, ili u diskotekama traže smiraj. Istina ti i takvi traže Boga ali odbacuju svećenika koji donosi Božju Riječ a zaboravljaju da bi ih Ona mogla prosvijetliti u njihovu zlu i u njihovu liječenju kako bi ozdravili. Osjećam da danas ljudi ne traže Kristova svećenika kao svećenika koji ima moć i svjetlo i snagu sa Neba, nego kao vrača koji može riješiti probleme nekim čudnim magijskim moćima. Bože moj, koje žalosti! U ovoj epohi konfuzije smatram da su ljubav prema Isusu i Mariji i vjernost Papi temelj pravih vjernika. Mogu li svećenici računati na vašu vjerničku pomoć? To nam je najpotrebnije. Mi radimo za sve one koji su u zatvoru zbog vjere ali i nas smatrajte, na neki način onima koji su ponekad u zatvoru zbog nevjere. Svećenik nije čovjek koji je balzamiran u entuzijazmu. Boli jednog svećenika i osamljenosti, bezuspješne bitke i borbe za vjeru, to ćete tek jednom u Nebu upoznati. Svijet, o kojem nam mediji prepričavaju gotovo samo kriminal i očaj, bio bi mnogo ljepši kada bismo imali oči koje bi vidjele dugu ljubavi između neba i zemlje, što su je obojili tihi i nepoznati heroji, skriveni, neshvaćeni, prečesto prezrenui i klevetani. Neka Bog obrati svakoga svećenika koji prlja ovu dugu, ali neka i obrati one vjernike koji sebi uzimaju za pravo osuđivati svećenike i bacati na njih kamenje osude. Bilo bi bolje i jedne i za druge da se nisu rodili. Mir vama!

Kalendar

 • 15. 08. 2024 Velika gospa
 • 01. 11. 2024 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2024 Božić
 • 26. 12. 2024 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2025 Nova godina
 • 06. 01. 2025 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2025 Velika gospa
 • 01. 11. 2025 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2025 Božić
 • 26. 12. 2025 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2026 Nova godina
 • 06. 01. 2026 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2026 Velika gospa
 • 01. 11. 2026 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2026 Božić
 • 26. 12. 2026 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2027 Nova godina
 • 06. 01. 2027 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2027 Velika gospa
 • 01. 11. 2027 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2027 Božić
 • 26. 12. 2027 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2028 Nova godina
 • 06. 01. 2028 Sveta tri kralja
 • 15. 08. 2028 Velika gospa
 • 01. 11. 2028 Dan svih svetih
 • 25. 12. 2028 Božić
 • 26. 12. 2028 Sveti Stjepan
 • 01. 01. 2029 Nova godina
 • 06. 01. 2029 Sveta tri kralja